Geel Koperen Kwarten

€ 39,95

Deze gele koperen kwarten hebben een kleine
magneet in het midden die een specifieke
frequentie afgeeft. Deze frequentie versterkt de
aurische energie die is opgeslagen in het metaal.
Om de kwarten van energie te voorzien worden
ze gedurende 48 uur opgeladen. Dit gebeurt op
een specifieke stenen plaat met daaronder een
aluminium spoel en erboven een koperen
piramide. Geelkoper geeft aurisch gezien gele
energie af in de frequentie 126,22 Hz en staat
symbolisch in verbinding met de ster Zon, die
staat voor basis, levenskracht en vitaliteit.

Prijs is inklusief statiegeld ad € 10